طراحی مرحله دوم و انجام خدمات نظارت (مرحله ساخت و تحویل) بندر صیادی هندیجان شامل پل دسترسی، جتی سنگی و محوطه سازی

کارفرما: سازمان شیلات ایران

سال:1382

خدمات:  طراحی و نظارت بر ساخت

موقعیت پروژه:

اين پروژه در نزديک مصب رودخانه‌هاي شمالي خليج فارس واقع است و بنابراین ميزان شوري آب پايين بوده و در نتيجه به عنوان يکي از مهمترين منابع توليد و پرورش ماهي‌هاي منطقه به شمار مي‌رود. سيستم سازه اي طراحي شده در اين پروژه به گونه‌اي است که هم بتواند معضل رسوبگذاري در حوضچه را حل نمايد و جلوي نفوذ امواج به داخل حوضچه را تا حد قابل قبول بگيرد.

شرح پروژه:

·        بازنگری مطالعات مرحله اول

·        طراحی سازه موج شکن و اسکله پهلوگیری به طول تقريبي 250 متر

·        طراحی سازه پل دسترسی به طول تقريبي 1276 متر داراي 58 دهانه 22 متري

·        طراحی تاسیسات برقی و مکانیکی و ملحقات بندری

·        طراحی پارکینگ ساحلی شناورها

·        تهیه نقشه های اجرایی و گزارشات فنی

·        طراحی تاسیسات و ساختمانهای پشتیبانی خشکی

·        محوطه سازی، احداث خیابان، عملیات فنس کشی

·        ایجاد جایگاه سوخت بنزین قایق ها